ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚA ΣΥΣΤHΜΑΤΑ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η ιδανική λύση για πράσινη ενέργεια και διασφαλίζουν ένα ποιοτικότερο περιβάλλον. Επενδύοντας στα φωτοβολταϊκά συστήματα, εκμεταλλευόμενοι την ηλιακή ενέργεια, καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, προστατευόμαστε από τις αυξήσεις τιμών του ρεύματος καθώς η κατανάλωση και η παραγωγή μπορούν να ισοψηφιστούν. Αναλαμβάνουμε αδειοδοτήσεις, διεκπεραιώσεις, ενεργοποιήσεις και ολοκλήρωση ημιτελών έργων.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), καθώς μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, για τροφοδοσία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες συστημάτων:
  • Διασυνδεδεμένα με το δίκτυο
  • Αυτόνομα


Τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά αποτελούνται από τρία κυρίως μέρη: τους μετρητές εισερχόμενης-εξερχόμενης ενέργειας, τον αντιστροφέα (inverter) και τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Είναι η αποδοτικότερη λύση εγκατάστασης φ/β συστήματος σε οικίες ή επιχειρήσεις λόγω της απουσίας ακριβών μερών όπως μπαταρία ή υβριδικό αντιστροφέα (inverter) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμψηφίζει τις εξερχόμενες κιλοβατόρες και τις εισερχόμενες, δηλαδή, για την 25ετη διάρκεια του συμβολαίου δεν μας επηρεάζουν οι αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά (off-grid) διαφοροποιούνται από τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά (grid-tied ή on grid) συστήματα καθώς δεν απαιτείται διασύνδεση με το δημόσιο δίκτυο για να λειτουργήσουν. Συνήθως τα αυτόνομα συστήματα περιλαμβάνουν μπαταρίες (συσσωρευτές) για αποθήκευση της ενέργειας.

Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούνται σε κτίρια που είναι απομακρυσμένη και κατά συνέπεια κοστοβόρα ή αδύνατη η σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο, σε πλωτά σκάφη, εξοχικά, τροχόσπιτα κ.α.

Ενδεικτικά πακέτα φ/β συστημάτων

Φωτοβολταϊκό Net Metering 4.15kWp (μονοφασικό): 6.250€

Φωτοβολταϊκό Net Metering 5kWp (μονοφασικό): 7.500€

Φωτοβολταϊκό Net Metering 7kWp (τριφασικό): 9.800€

Φωτοβολταϊκό Net Metering 8.64kWp (τριφασικό): 10.800€

Φωτοβολταϊκό Net Metering 10.80kWp (τριφασικό): 13.000€

Δές κ' άλλα videos

Video Playlist with Classes