ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας του έργου σας, βρισκόμαστε εδώ για να σας παρέχουμε εξειδικευμένες γνώσεις με επιτυχή αποτελέσματα. Προτεραιότητά μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική ανάγκη της οικίας ή της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μελέτες, πιστοποιητικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΥΔΕ), πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές διεκπεραιώσεις.  

Διαθέσιμες Υπηρεσίες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις
  • Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΥΔΕ)
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Λοιπές Διεκπεραιώσεις